HG-Gruppen

HG-gruppen ble etablert i 1999, da HG-Datapartner AS ble skilt ut som eget selskap etter å ha vært en del av HG-Regnskap AS siden 1984, og består av HG-Regnskap AS og HG-Datapartner AS med totalt 12 kompetente medarbeidere.

Selskapene har en solid posisjon og er ledende i miljøer innenfor sine respektive fagområder som er regnskap, lønn og bedriftsrådgivning, samt IT-systemløsninger innen økonomi- og administrasjon og logistikk. HG-Datapartner AS er et heleid datterselskap av HG-Regnskap AS.